Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Artikkel 15. november

    Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.