Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Rapport 12. desember

    Denne rapporten er den fjerde og siste oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet. Utgangpunktet er et forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006.

2021

  1. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Rapport 15. november

    Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.