Økonomiske analyser, 5/2016

Effekter av satsing på økt lærertetthet

Publisert:

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen førte til mindre grupper i ordinær undervisning, men vi finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

Åpne og les artikkelen i PDF (728 KB)

Kontakt