Overgang til norsk statsborgerskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04768: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap (K) (1977 - 2016)
04767: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap (1977 - 2016)
07114: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap (1977 - 2016)
08835: Overgang til norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap (F) (1977 - 2016)
Avslutta tidsserier
05146: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap (avslutta serie) (1977 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken