Overgang til norsk statsborgerskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04767: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap 1977 - 2023

Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
02.05.2024 08:00
Utenlandske statsborgere:
personer
Utenlandske statsborgere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 47

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 259

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle 1- og 2-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet. Tall for 2011 omfatter 245 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2010 omfatter 293 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2009 omfatter 223 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2008 omfatter 258 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2007 omfatter 337 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2006 omfatter 201 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for årgangene 2017, 2018 og 2019 ble rettet 01.02.2024.

statsborgerskap

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Serbia og Montenegro

Endret navn fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro 14. februar 2003.

Tyskland

Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.

Kypros

Kypros regnes i denne statistikken som en del av Asia og er derfor ikke inkludert i kategorien «Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia og nye EU-land etter 2004.

Vietnam

Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.