Overgang til norsk statsborgerskap

04767: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap 1977 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 259 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Utenlandske statsborgere:
personer
Referansetid
Utenlandske statsborgere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2008 omfatter 258 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2009 omfatter 223 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2007 omfatter 337 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2006 omfatter 201 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Alle 1- og 2-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
Tall for 2010 omfatter 293 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2011 omfatter 245 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 1977-1984 ble rettet 18.3.2019
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Tyskland
Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.
Vietnam
Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken