Overgang til norsk statsborgerskap

Til toppen
04767: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap 1977 - 2019
Sist endret
31.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Utenlandske statsborgere:
personer
Referansetid
Utenlandske statsborgere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statsborgerskap
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1


Totalt 259 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2008 omfatter 258 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2009 omfatter 223 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2007 omfatter 337 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2006 omfatter 201 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Alle 1- og 2-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
Tall for 2010 omfatter 293 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 2011 omfatter 245 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år.
Tall for 1977-1984 ble rettet 18.3.2019
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Tyskland
Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.
Vietnam
Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken