Etterforskede lovbrudd

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Lovbrudd ferdig etterforsket
09405: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall (1996 - 2016)
09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent (1996 - 2016)
09407: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall (2002 - 2016)
09408: Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og oppklaringsprosent (2002 - 2016)
09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall (2002 - 2016)
Siktelser mot personer
09410: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og alder. Absolutte tall (2010 - 2016)
09411: Siktelser mot personer, etter lovbruddsgruppe, type lovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2010 - 2016)
Siktede personer, med hovedlovbrudd
09412: Siktede personer, etter antall lovbrudd og alder. Absolutte tall (2002 - 2016)
09413: Siktede personer, etter antall lovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2016)
09414: Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall (2002 - 2016)
09415: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, kjønn og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2002 - 2016)
09416: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall (2002 - 2016)
09417: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og kjønn. Absolutte tall (2002 - 2016)
09418: Siktede personer, etter alder og gjerningsted/bosted (F) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2002 - 2016)
09419: Siktede personer, etter kjønn og gjerningsted/bosted (F) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2002 - 2016)
09420: Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn og alder (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall (2002 - 2016)
09421: Siktede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall (2002 - 2016)
Siktede personer, i alt for hver lovbruddsgruppe
11453: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall (2010 - 2016)
09422: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall (avslutta serie) (2010 - 2014)
Tilbakefall blant siktede personer (bosatte), i femårsperiode
09424: Siktede personer i utgangsår, etter kjønn og alder i utgangsår, og antall år med tilbakefall. Absolutte tall (2002 - 2011)
09423: Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe (og hovedlovbruddskategori -2014) i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall (2002 - 2011)
09425: Siktede personer i utgangsår, etter alder og type hovedlovbrudd i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall (2002 - 2011)
09426: Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe (og hovedlovbruddskategori -2014) i utgangsår, og hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall. Absolutte tall og prosent (2002 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken