Etterforskede lovbrudd

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09422: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall (avslutta serie) 2010 - 2014

Kari Malene Jørgensen Dyrstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 95
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 99724927
29.10.2015 10:00
Siktede personer for økonomisk kriminalitet:
personer
Siktede personer for annen vinningskriminalitet:
personer
Siktede personer for voldskriminalitet:
personer
Siktede personer for seksualkriminalitet:
personer
Siktede personer for narkotikakriminalitet:
personer
Siktede personer for skadeverk:
personer
Siktede personer for miljøkriminalitet:
personer
Siktede personer for trafikkkriminalitet:
personer
Siktede personer for annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø):
personer
Siktede personer for økonomisk kriminalitet:
31.12.
Siktede personer for annen vinningskriminalitet:
31.12.
Siktede personer for voldskriminalitet:
31.12.
Siktede personer for seksualkriminalitet:
31.12.
Siktede personer for narkotikakriminalitet:
31.12.
Siktede personer for skadeverk:
31.12.
Siktede personer for miljøkriminalitet:
31.12.
Siktede personer for trafikkkriminalitet:
31.12.
Siktede personer for annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Siktede personer for økonomisk kriminalitet , Siktede personer for annen vinningskriminalitet , Siktede personer for voldskriminalitet ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre 5 år og over , 5-14 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000