Etterforskede lovbrudd

Til toppen

09422: Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall (avslutta serie) 2010 - 2014

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Siktede personer for økonomisk kriminalitet , Siktede personer for annen vinningskriminalitet , Siktede personer for voldskriminalitet ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre 5 år og over , 5-14 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000