Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09293: Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall (K) (2008 - 2015)
09292: Indikatorer for kjønnslikestilling. Skår per indikator (K) (2008 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken