Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03512: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten (mill. kr) (F) (1998T1 - 2017T3)
09347: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN2007) (mill. kr) (2009T1 - 2017T3)
Avslutta tidsserier
03553: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN94) (avslutta serie) (1995T1 - 2008T6)
07288: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (2008T1 - 2012T5)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken