Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

03553: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN94) (avslutta serie) 1995T1 - 2008T6
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 6 Valgte

Søk

termin Velg minst en verdi

Totalt 84 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2009
Kontakt
Arild Thomassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5427
art@ssb.no

Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
ern@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Endring i fht termin året før (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
Siste i hver termin
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken