Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Til toppen

03553: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN94) (avslutta serie) 1995T1 - 2008T6

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

termin

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995T1 , 1995T2 , 1995T3 ,

Valgt 1 av totalt 84


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken