Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

09347: Omsetning i bygge- og anleggsvirksomheten, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2009T1 - 2017T6
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 3 Valgte

Søk

termin Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2018
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Omsetning hittil i år:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
Siste i hver termin
Omsetning hittil i år:
Siste i hver termin
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

43.220 VVS-arbeid
2013-tall for næringene 43.220 og 43.221 ble rettet 21.04.2016.
43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid
2013-tall for næringene 43.220 og 43.221 ble rettet 21.04.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken