Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14205: Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2005 - 2023

Anne Karin Linderud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 30
Lars Jacob Balchen Dale, Statistisk sentralbyrå
+47 93 06 85 65
26.02.2024 08:00
Produksjonsindeks:
indeks
Vekter:
prosent
Årsendring (prosent):
prosent
Produksjonsindeks:
Gjennomsnitt for året
Vekter:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for året
Produksjonsindeks:
Faste priser
Vekter:
Faste priser
Årsendring (prosent):
Faste priser
Produksjonsindeks:
2015
Vekter:
2015
Årsendring (prosent):
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F Bygge- og anleggsvirksomhet , 41 Oppføring av bygninger , 41.1 Utvikling av byggeprosjekter ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000