Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14139: Jobbkrav og selvbestemmelse, etter yrke (2-siffernivå) 2022

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
18.12.2023 08:00
Andel av sysselsatte (prosent):
prosent
Personer (i 1000):
1000 personer
Andel av sysselsatte (prosent):
31.12.
Personer (i 1000):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Det forventes at man er tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden , Har daglig besvart jobbhenvendelser i fritiden, de siste 4 ukene , Jobben tar så mye tid eller energi at det går utover privatlivet, ukentlig eller oftere ,

Valgt 0 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-9 Alle yrker , 01 Offiserer fra fenrik og høyere grad , 02 Befal med sersjant grad ,

Valgt 0 av totalt 44

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000