Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14117: Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, etter næring (SN2007) og kjønn 2022

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
18.12.2023 08:00
Andel av sysselsatte (prosent):
prosent
Personer (i 1000):
1000 personer
Andel av sysselsatte (prosent):
31.12.
Personer (i 1000):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utsatt for 3 eller flere fysiske eller kjemiske arbeidsmiljøbelastninger , Utsatt for dårlig inneklima, halvparten av tiden eller mer , Utsatt for vann på huden flere ganger i timen, halvparten av tiden eller mer ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type problem

Utsatt for 3 eller flere fysiske eller kjemiske arbeidsmiljøbelastninger

Fra 2022 har ikke sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden fått alle spørsmålene om belastninger.

Utsatt for hudirriterende stoff, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for sterk kulde, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for sterk varme, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for biologisk materiale, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for sterk støy, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for vibrasjoner, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.

Utsatt for støv, røyk, gass eller damp, halvparten av tiden eller mer

Fra 2022 er spørsmålet ikke stilt til sysselsatte som jobber på kontor nesten hele tiden.