Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14085: Boligstandard, bomiljø og tilgjengelighet, etter familiefase. Personer 2012 - 2023

Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
29.02.2024 08:00
Er fornøyd med boligen totalt sett (prosent):
prosent
Synes boligen er for liten (prosent):
prosent
Synes boligen er passe stor (prosent):
prosent
Synes boligen er for stor (prosent):
prosent
Kvadratmeter per person. Gjennomsnitt:
Antall rom per person. Gjennomsnitt:
rom
Tilgang til terasse eller balkong (prosent):
prosent
Har hage eller grøntarealer utenfor boligen (prosent):
prosent
Vannbåren varme som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
prosent
Varmepumpe som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
prosent
Elektrisitet som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
prosent
Fyring som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
prosent
Problemer med fukt eller råte i boligen (prosent):
prosent
For lite dagslys i boligen (prosent):
prosent
Er fornøyd med nærmiljøet totalt sett (prosent):
prosent
Har trygg tilgang til rekreasjonsområde (prosent):
prosent
Har tilgang til nærturområde (prosent):
prosent
Problemer med kriminalitet i nærmiljøet (prosent):
prosent
Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra (prosent):
prosent
Plaget av støy utenfor boligen (prosent):
prosent
Har søvnproblemer på grunn av støy (prosent):
prosent
Plaget av støv, lukt eller annen forurensing (prosent):
prosent
Har trappefri adkomst til boligen (prosent):
prosent
Trappefritt mellom rommene i boligen (prosent):
prosent
Antall personer som svarte:
antall
Er fornøyd med boligen totalt sett (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Synes boligen er for liten (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Synes boligen er passe stor (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Synes boligen er for stor (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Kvadratmeter per person. Gjennomsnitt:
Datainnsamling mellom januar og mai
Antall rom per person. Gjennomsnitt:
Datainnsamling mellom januar og mai
Tilgang til terasse eller balkong (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Har hage eller grøntarealer utenfor boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Vannbåren varme som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Varmepumpe som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Elektrisitet som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Fyring som viktigste oppvarmingskilde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Problemer med fukt eller råte i boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
For lite dagslys i boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Er fornøyd med nærmiljøet totalt sett (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Har trygg tilgang til rekreasjonsområde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Har tilgang til nærturområde (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Problemer med kriminalitet i nærmiljøet (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Plaget av støy utenfor boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Har søvnproblemer på grunn av støy (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Plaget av støv, lukt eller annen forurensing (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Har trappefri adkomst til boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Trappefritt mellom rommene i boligen (prosent):
Datainnsamling mellom januar og mai
Antall personer som svarte:
Datainnsamling mellom januar og mai
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er fornøyd med boligen totalt sett (prosent) , Synes boligen er for liten (prosent) , Synes boligen er passe stor (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000