Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14028: Forskere/faglig personale ved universiteter og høgskoler, etter ansettelsesform og fagområde 2016 - 2022

Bjørn Magne Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 48 16 18 53
Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
11.12.2023 08:00
Forskere/faglig personale:
personer
Forskere/faglig personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rekrutteringsstillinger (postdoktorer, stipendiater og vitenskapelige assistenter) er midlertidige stillinger/åremålsstillinger og er derfor ikke inkludert. Ansatte med ukjent ansettelsesform inngår ikke i tabellen. Antall med ukjent ansettelsesform: 2016: 167, 2017: 49, 2018: 19, 2019: 27, 2020: 128, 2021: 3. Følgende enheter i universitets- og høgskolesektoren inngår ikke i denne statistikken: Universitetssykehus, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Forsvarets Høgskole og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Antall førsteamanuenser og øvrig faglig personale i fast stilling, samt øvrig faglig personale i midlertidig stilling i 2020 ble korrigert 10. august 2023.

fagområde

Samfunnsvitenskap 

Samfunnsvitenskap inkluderer også bibliotekfag.