Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14022: Kostnader og inntekter i spesialisthelsetjenesten, etter tjenesteområde og helseforetak 2015 - 2022

Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
16.10.2023 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2022-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser (mill. kr):
I løpet av året
Faste 2022-priser (mill. kr):
I løpet av året
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2022-priser (mill. kr):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse Sør-Øst RHF , Akershus universitetssykehus HF , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 37

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Administrasjon i RHF-ene , Ambulansetjeneste ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Driftskostnader for 2022 ble rettet 23.6.2023.

inntekts- eller kostnadstype

Pensjonskostnader

Pensjonskostnader for 2015-2022 ble rettet 16.10.2023.

statistikkvariabel

Faste 2022-priser (mill. kr)

Tall for 2015-2021 ble rettet 27.6.2023.