Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13930: FoU-personale, befolkningen, sysselsatte og studenter, etter innvandringskategori 2007 - 2022

Frøydis Sæbø Steine, Statistisk sentralbyrå
+47 48 20 34 22
Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
15.11.2023 08:00
FoU-personale:
personer
Befolkningen 15-74 år:
personer
Sysselsatte 15-74 år:
personer
Studenter:
personer
FoU-personale:
1.10.
Befolkningen 15-74 år:
1.1.
Sysselsatte 15-74 år:
Uke 47
Studenter:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Referansetid: FoU-personale 1.10, befolkningen 1.1, sysselsatte uke 47, studenter 1.10. I perioden 2007-2018 viser innvandringskategorien Innvandrere både Innvandrere og Norskfødte med innvandrerforeldre der sistnevnte er prikket. Fra og med 2021 vises de to kategoriene hver for seg.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.