Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13911: FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren, etter fagområde og lærested 2011 - 2021

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
11.05.2023 08:00
Totale FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk forskere/faglig personale:
årsverk
FoU-årsverk teknisk/adminstrativt personale:
årsverk
Totale FoU-årsverk:
31.12.
FoU-årsverk forskere/faglig personale:
31.12.
FoU-årsverk teknisk/adminstrativt personale:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt , Universitetet i Bergen , Universitetet i Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Følgende institusjoner har blitt fusjonert eller slått sammen med andre: Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen fusjonerte til VID vitenskapelige høgskole fra 2017 (Høyskolen Diakonova med i VID fra 2019). Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2013. Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund slått sammen til Høgskulen på Vestlandet fra 2017. Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold slått sammen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 2015. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark slått sammen til Høgskolen i Sørøst-Norge, senere Universitetet i Sørøst-Norge, fra 2017. Høgskolen i Finnmark fusjonert inn i Universitetet i Tromsø (UiT) fra 2015. Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund fusjonert inn i Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) fra 2017. Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik fusjonerte inn i UiT fra 2017. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble slått sammen til Høgskolen i Innlandet fra 2017. Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble fusjonert inn i Nord universitet (tidligere Universitetet i Nordland) fra 2017. Kunst- og designhøgskolen i Bergen ble slått sammen med Universitetet i Bergen fra 2017. Norges veterinærhøgskole ble slått sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap og ble til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fra 2014. Universitetssenteret på Kjeller ble overtatt av Universitetet i Oslo fra 2017. Westerdals Oslo ACT ble fusjonert med Høyskolen Kristiania fra 2019. Det er foretatt en gjennomgang av historiske tall for FoU-personalet og FoU-årsverk, og mindre korreksjoner er gjort tilbake i tid.

lærested

OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet - Storbyuniversitetet: 2013, 2015 og 2017 viser tall for Høgskolen i Oslo og Akershus. OsloMet fra 2019.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge: 2015 viser tall for Høgskolen i Buskerud og Vestfold, 2017 viser tall for Høgskolen i Sørøst-Norge. Universitetet i Sørøst-Norge fra 2019.

Øvrige læresteder

Følgende institusjoner inngår i Øvrige læresteder: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Diakonhjemmet høskole (2011 - 2015), Dronning Mauds minne høgskole, Forsvarets høgskole, Handelshøyskolen BI, Haraldsplass diakonale høgskole (2013 - 2015), Høgskolen i Akershus (2011), Høgskolen i Bergen (2011 - 2015), Høgskolen i Buskerud (2011 - 2013), Høgskolen i Finnmark (2011 - 2013), Høgskolen i Gjøvik (2011 - 2015), Høgskolen i Harstad (2011 - 2015), Høgskolen i Hedmark (2011 - 2015), Høgskolen i Innlandet (2017 - ), Høgskolen i Lillehammer (2011 - 2015), Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskolen i Narvik (2011 - 2015), Høgskolen i Nesna (2011 - 2015), Høgskolen i Nord-Trøndelag (2011 - 2015), Høgskolen i Oslo (2011), Høgskolen i Sogn og Fjordane (2011 - 2015), Høgskolen i Sør-Trøndelag (2011 - 2015), Høgskolen i Telemark (2011 - 2015), Høgskolen i Vestfold (2011 - 2013), Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund (2011 - 2015), Høgskolen Stord/Haugesund (2011 - 2015), Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet (2017 - ), Høyskolen Kristiania (2013 - ), Kriminalomsorges høgskole og utdanningssenter (2019 - ), Kunst- og designhøgskolen I Bergen (2011 - 2015), Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole (2013 - ), MF vitenskapelig høyskole, Misjonshøgskolen (2011 - 2015), NHH Norges handelshøyskole, NLA høgskolen, Norges idretsshøgskole, Norges musikkhøgskole, Norges veterinærhøskole (2011 - 2013), Politihøgskolen, Samisk høgskole/Sámi allaskuvla, Universitetssenteret på Kjeller (2011 - 2015), Universitetssenteret på Svalbard, VID vitenskapelihe høgskole (2017 - ), Westerdals Oslo ACT (2013 - 2017).