Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13876: Status i arbeidskraftsstrømmer, nærings- (17 grupper), utdanningsnivå-, kjønns-, og aldersfordeling for jobber og lønn 2017K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
05.07.2024 08:00
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Antall jobber (arbeidsforhold):
Uken som inneholder den 16.
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
Uken som inneholder den 16.
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
Uken som inneholder den 16.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2017K1 , 2017K2 , 2017K3 ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utdanningsdataene i denne tabellen oppdateres når ny informasjon er tilgjengelig. Referansetidspunktet for utdanningsinformasjon er 1.10 hvert år, og tallene er klare i løpet av juni året etter. Det betyr at ved publisering av 2. kvartals tall i august hvert år oppdateres de to foregående kvartalene (1. og 4. kvartal) med ny utdanningsinformasjon. Eksempel: I august 2023 publiseres utdanning per 1.10.2022 for 2. kvartal 2023, i tillegg til at 1. kvartal 2023 og 4. kvartal oppdateres. Frem til august 2023 vil utdanningsinformasjonen for 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 være fra 1.10.2021.

status i arbeidskraftsstrømmer

Hjelp til å tolke verdien «Identiske jobber (arbeidsforhold)»: Identiske jobber er jobber der samme person er i samme virksomhet i foregående og inneværende periode. Det betyr at når man ser på «antall jobber» som statistikkvariabel vil antallet være likt i foregående og inneværende periode. Lønnsvariablene vil vise gjennomsnittlig lønn i henholdsvis foregående og inneværende periode, og man kan se hvor mye lønnen har endret seg for de som er i samme jobb. For å unngå at antallet endrer seg når man ser på «identiske jobber (arbeidsforhold)» fordelt på de ulike statistikkvariablene, grupperes disse jobbene etter verdiene på klassifiseringsvariablene i «Inneværende periode». Altså vil identiske jobber som i datamaterialet endrer verdi på en eller flere av klassifiseringsvariablene over det aktuelle året inngå i de samme gruppene både i «Foregående periode» og «Inneværende periode» i denne tabellen. Merk at kategorien for «Alle jobber (arbeidsforhold)» i «Foregående periode» ikke justeres basert på det potensielt endrede antallet identiske jobber. Tallene for denne kategorien for en gitt gruppering er dermed de samme som når tilsvarende periode velges som «Inneværende periode», og de samme som finnes i andre tabeller.

periodetype

Hjelp til å tolke kombinasjonen av «Status i arbeidskraftsstrømmer» og «Periodetype»: Statusene som begynner med «Avsluttede ansettelser/nyansettelser (...)» kombinert med periodetypen «Foregående periode» sier hvor mange avsluttede ansettelser det har vært fra foregående til inneværende periode for den kombinasjonen av variabler vi ser på. Statusene som begynner med «Avsluttede ansettelser/nyansettelser (...)» kombinert med periodetypen «Inneværende periode» sier hvor mange nyansettelser det har vært fra foregående til inneværende periode for den kombinasjonen av variabler vi ser på. Inneværende periode i denne tabellen er lik kvartalet man har valgt å se på, mens foregående periode er samme kvartal året før.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.