Omsetningsindeks for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13863: Omsetningsindeks for tjenester, etter næring (SN2007) 2015M01 - 2023M12

Yoon Shin Nakstad, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 75 43
Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 920 85 758
06.02.2024 08:00
Omsetningsindeks. Ujustert:
indeks
Omsetningsindeks. Kalenderjustert:
indeks
Omsetningsindeks. Sesongjustert:
indeks
Omsetningsindeks. Glattet sesongjustert:
indeks
Omsetningsindeks. Sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
indeks
Omsetningsindeks. Ujustert:
Slutten av måneden
Omsetningsindeks. Kalenderjustert:
Slutten av måneden
Omsetningsindeks. Sesongjustert:
Slutten av måneden
Omsetningsindeks. Glattet sesongjustert:
Slutten av måneden
Omsetningsindeks. Sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
Slutten av måneden
Omsetningsindeks. Ujustert:
Løpende priser
Omsetningsindeks. Kalenderjustert:
Løpende priser
Omsetningsindeks. Sesongjustert:
Løpende priser
Omsetningsindeks. Glattet sesongjustert:
Løpende priser
Omsetningsindeks. Sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
Løpende priser
Omsetningsindeks. Ujustert:
2015
Omsetningsindeks. Kalenderjustert:
2015
Omsetningsindeks. Sesongjustert:
2015
Omsetningsindeks. Glattet sesongjustert:
2015
Omsetningsindeks. Sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valgt 1 av totalt 108

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. H-J+M-N Tjenester ekskl. finansieringsvirksomhet og omsetning og drift av fast eiendom , H Transport og lagring , 49 Landtransport og rørtransport ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken dekker NACE H til N unntatt K, L, M701, M72 og M75 Revisjon av Omsetningsindeks for tjenester Ved publisering av Omsetningsindeks for tjenester for oktober 2023 ble det foretatt revisjoner av alle publiserte næringsnivå for perioden januar 2021-september 2023. Dette ble gjort for å rette feil knyttet til kjeding av indeksene ved overgangen til ny datakilde i januar 2021. Revisjonen påvirket i hovedsak nivået til de publiserte tidsseriene og ikke endringstallene for de nyeste periodene i tidsseriene.