Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13849: Praksiskonsulenter i spesialisthelsetjenesten. Timeverk og antall konsulenter, etter helseregion 2014 - 2023

Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
08.05.2024 08:00
Avtalte timeverk i uken:
årsverk
Antall praksiskonsulenter:
antall
Avtalte timeverk i uken, bare fast ansatte:
årsverk
Avtalte timeverk i uken:
31.12.
Antall praksiskonsulenter:
31.12.
Avtalte timeverk i uken, bare fast ansatte:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser alle praksiskonsulenter ved de offentlige helseforetakene. Fra og med 2017 inkluderer tabellen også de private somatiske sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg, Marina Hansens Hospital, Revmatismesykehuset, Betanien Hospital Skien og Haraldsplass. Fra og med 2021 inkluderer tabellen i tillegg de private sykehusene Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Solli sykehus, Betanien Bergen og Voss DPS NKS Bjørkeli. I 2018 mangler tallene for Helse Bergen.

I 2019 mangler tallene for Helse Førde