Livskvalitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13794: Mening og mestring, etter samlivsform og alder 2022 - 2023

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
Elisabeth Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4598
16.11.2023 08:00
Andel personer med lav skår (prosent):
prosent
Andel personer med middels skår (prosent):
prosent
Andel personer med høy skår (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig skår (skala 0-10):
skår
Antall personer som svarte:
personer
Andel personer med lav skår (prosent):
Datainnsamling i mars i statistikkåret
Andel personer med middels skår (prosent):
Datainnsamling i mars i statistikkåret
Andel personer med høy skår (prosent):
Datainnsamling i mars i statistikkåret
Gjennomsnittlig skår (skala 0-10):
Datainnsamling i mars i statistikkåret
Antall personer som svarte:
Datainnsamling i mars i statistikkåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle samlivsformer , 1 Enslig, bor uten barn, i alt , 1.1 Enslig, uten kjæreste ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Gjennomsnittlig skår (skala 0-10) , mening og mestring: Opplevelse av mestring

Skala går fra 5-25.