Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13713: Finansiering av tema og teknologiområder for FoU. Driftsutgifter, etter sektor og finansieringskilde (mill.kr) 2017 - 2021

Kristoffer Rørstad, Statistisk sentralbyrå
+47 92 81 97 22
16.05.2023 08:00
Finansiering i alt:
mill. kr
Grunnbudsjett:
mill. kr
Norges forskningsråd:
mill. kr
Departementer og direktorater:
mill. kr
Fylker/kommuner:
mill. kr
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering:
mill. kr
Forskningsmidler over jordbruksavtalen:
mill. kr
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter:
mill. kr
Næringsliv:
mill. kr
Andre nasjonale kilder / SkatteFUNN:
mill. kr
EU-institusjoner:
mill. kr
Øvrig utland:
mill. kr
Uspesifisert:
mill. kr
Finansiering i alt:
31.12.
Grunnbudsjett:
31.12.
Norges forskningsråd:
31.12.
Departementer og direktorater:
31.12.
Fylker/kommuner:
31.12.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering:
31.12.
Forskningsmidler over jordbruksavtalen:
31.12.
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter:
31.12.
Næringsliv:
31.12.
Andre nasjonale kilder / SkatteFUNN:
31.12.
EU-institusjoner:
31.12.
Øvrig utland:
31.12.
Uspesifisert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiering i alt , Grunnbudsjett , Norges forskningsråd ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Energi , B Klima , C Miljø ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For næringslivet inngår foretak med minst 5+ sysselsatte. Næringslivets tall for energi, petroleum i 2017 og 2019 er korrigert den 16. mai 2023. For næringslivet er finansieringskildene estimert og fordelt som foretakets totale FoU.