Straffereaksjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13581: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon, undertype reaksjon og straffeutmåling (dager fengsel, kroner bøtestraff, timer samfunnsstraff) 2019 - 2022

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 94 32 77 22
01.12.2023 08:00
Straffereaksjoner:
antall
Straffereaksjoner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle typer reaksjoner , Reaksjoner uten bøter eller (subsidiær) fengselsstraff , Forenklet forelegg ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ungdomsoppfølging , Narkotikaprogram med domstolskontroll ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke bøtestraff , Alle med bøtestraff ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke samfunnsstraff , Alle med samfunnsstraff ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke subsidiær fengselsstraff , Alle med subsidiær fengselsstraff ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke betinget fengselsstraff , Alle med betinget fengselsstraff ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke ubetinget fengselsstraff , Alle med ubetinget fengselsstraff ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Straffeutmåling ubetinget fengsel inkluderer tidsramme ved forvaring. Statistikken omfatter reaksjoner både mot personer, inkludert ikke-bosatte, og foretak. Omfanget av foretak er oppgitt i tabeller fordelt på kjønn eller alder. For tidligere årganger, se tabell 10650. Prikker i celler avviker i denne tabellen fra SSBs standardtegn i tabeller. Her gjelder i stedet . = Vises ikke av konfidensialitetshensyn. Tall publiseres ikke for å unngå å identifisere personer eller virksomheter.