Til toppen

10650: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff) (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 1997 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

reaksjonstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle typer reaksjoner , Reaksjoner uten fengsel- eller bøtestraff , ¬ Forenklet forelegg alene ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

straffeutmåling - bot

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke bøtestraff , Alle med bøtestraff ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

straffeutmåling - betinget fengsel

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke betinget fengselsstraff , Alle med betinget fengselsstraff ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

straffeutmåling - ubetinget fengsel

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ikke ubetinget fengselsstraff , Alle med ubetinget fengselsstraff ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623. Årgangene 1997-2001 er kun publisert med standard for hovedlovbrudd før ny straffelov (lovbruddsgruppe -2014 og type lovbrudd -2014).
Den eldre reaksjonstypen samfunnstjeneste ble erstattet med samfunnsstraff i 2002, og i tabellene inkluderer kategorien samfunnsstraff også samfunnstjeneste.
Den eldre særreaksjonstypen sikring ble erstattet med forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg i 2002. Sikring i kombinasjon med ubetinget fengselsdom er plassert i kategorien ubetinget fengsel, mens sikring alene er plassert i kategorien annen type reaksjon.
Fra 2019-årgangen er tall for forenklede forelegg for sjøfartsforhold (småbåtloven § 42) inkludert i statistikken. Samtlige slike forenklede forelegg kategoriseres med hovedlovbrudd under lovbruddstypen «Annen transport- og trafikklovgivning» i lovbruddsgruppen «trafikkovertredelser».

Brukerveiledning for statistikkbanken