Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13564: Sysselsatte (1 000 personer), etter kjønn, alder, yrkesstatus og heltid/deltid 2021 - 2022

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
26.01.2023 08:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Deltid i alt , Deltid (1-36 timer) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ved varierende vanlig arbeidstid eller vanlig arbeidstid på 32-36 timer per uke er det respondenten selv som klassifiserer arbeidet som heltid eller deltid. For personer med flere jobber er det kun den vanlige arbeidstiden i hovedjobben som inngår. For tall før 2021, se tabell 11132 under avsluttede tidsserier. Vær oppmerksom på at heltid/deltid ble beregnet på bakgrunn av avtalt arbeidstid og eventuelt på bakgrunn av samlet arbeidstid i opp til to jobber før 2021. Se Om statistikken for mer informasjon.