Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13564: Sysselsatte (1 000 personer), etter kjønn, alder, yrkesstatus og heltid/deltid 2021 - 2023

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
08.02.2024 08:00
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (prosent):
prosent
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte (prosent):
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Deltid i alt , Deltid (1-36 timer) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Heltid/deltid blir beregnet på bakgrunn av det respondenten oppgir som sin vanlige arbeidstid. Under 32 timer regnet som deltid, 37 timer eller mer som heltid, og 32-36 timer som enten heltid eller deltid på bakgrunn av hva respondenten klassifiserer det som. Ved varierende vanlig arbeidstid er det også respondenten selv som klassifiserer arbeidet som heltid eller deltid. For personer med flere jobber er det kun den vanlige arbeidstiden i hovedjobben som inngår.