Forskning og utvikling i instituttsektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13516: Finansiering av driftsutgifter til FoU i instituttsektoren, etter fagområde og instituttype (mill. kr) 1991 - 2020

Bo Sarpebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 97 75 82 84
Kristoffer Rørstad, Statistisk sentralbyrå
+47 92 81 97 22
17.02.2022 08:00
Finansiering i alt:
mill. kr
Næringsliv:
mill. kr
Forskningsråd:
mill. kr
Departement m.v:
mill. kr
Andre nasjonale kilder:
mill. kr
Utenlandske kilder totalt:
mill. kr
Finansiering i alt:
31.12.
Næringsliv:
31.12.
Forskningsråd:
31.12.
Departement m.v:
31.12.
Andre nasjonale kilder:
31.12.
Utenlandske kilder totalt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1993 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000