Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13515: FoU-personale (forskere/faglig personale), etter lærested, stilling og kjønn 2007 - 2022

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
11.05.2023 08:00
FoU-personale:
personer
FoU-personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Forskere/faglig personale , A1 Vitenskapelig personale , A1.1 Professor ,

Valgt 0 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt , Universitetet i Bergen , Universitetet i Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2022-tall for universitets- og høgskolesektoren er foreløpige. Endelige tall for alle sektorer publiseres høsten 2023. Totaltallet for forskerpersonalet i universitets- og høgskolesektoren i 2021 ble rettet 30.03.23. Det ble også foretatt en revisjon og omklassifisering av bibliotekspersonale i 2021-årgangen i universitets- og høgskolesektoren fra forskere/faglig personale til teknisk/administrativt personale. Totaltallet for forskerpersonalet i universitets- og høgskolesektoren i 2020 og 2021 og FoU-årsverk for 2021 ble rettet 11.05.23. Det ble foretatt en korreksjon av bibliotekspersonale i universitets- og høgskolesektoren fra teknisk/administrativt personale til forskere/faglig personale.