Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13511: FoU-årsverk, etter sektor for utførelse 1970 - 2022

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
Bjørn Magne Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 48 16 18 53
16.02.2024 08:00
Totale FoU-årsverk:
årsverk
FoU-årsverk forskere/faglig personale:
årsverk
FoU-årsverk teknisk/adminstrativt personale:
årsverk
Totale FoU-årsverk:
31.12.
FoU-årsverk forskere/faglig personale:
31.12.
FoU-årsverk teknisk/adminstrativt personale:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 34

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er foretatt en gjennomgang av historiske tall for FoU-personalet og FoU-årsverk, og mindre korreksjoner er gjort tilbake i tid.