Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13482: Gods- og persontransport med jernbane 2015K1 - 2023K2

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
21.09.2023 08:00
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Transportmengde (tonn):
tonn
Transportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Passasjerer (påstigninger):
31.12.
Transportarbeid (passasjerkm):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Transportarbeid (tonnkm):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K1 , 2015K2 , 2015K3 ,

Valgt 1 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1.-3. kvartal 2022 ble revidert den 31. mai 2023.