Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13459: Jordbruksbedrifter, etter talet på leigeforhold (F) 2010 - 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
17.12.2021 08:00
Leigeforhold i alt:
leigeforhold
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med eitt leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 2 - 4 leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 5 - 9 leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med 10 eller fleire leigeforhold:
jordbruksbedrifter
Leigeforhold i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med eitt leigeforhold:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med 2 - 4 leigeforhold:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med 5 - 9 leigeforhold:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med 10 eller fleire leigeforhold:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000