Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13449: Jordbruksbedrifter med storfe og antall storfe, etter tid på beite (F) 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
07.12.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
jordbruksbedrifter
Mjølkekyr på beite:
husdyr
Jordbruksbedrifter med ammekyr og andre storfe:
jordbruksbedrifter
Ammekyr og andre storfe på beite:
husdyr
Jordbruksbedrifter med mjølkekyr:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Mjølkekyr på beite:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med ammekyr og andre storfe:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Ammekyr og andre storfe på beite:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000