Personer med stemmerett

Til toppen

13446: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter innvandringskategori, kjønn, alder og valgdistrikt 2013 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.