Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13353: Flyttingar blant barn som har bodd i fosterheim i løpet av året, etter fosterheimstype, aldersgrupper, talet på år sidan første plasseringstiltak og observasjonsperiodar 2019 - 2021

Svetlana Beyrer, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4345
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
11.10.2022 08:00
Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
flyttingar
Barn i fosterheim:
barn
Barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
barn
Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
Observasjonsperiode
Barn i fosterheim:
Observasjonsperiode
Barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak:
Observasjonsperiode
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forløp for barnevernsdata startar i 2014. Alle aggregerte data utan tilvising til talet på år i observasjonsperioden, har den lengste aggregeringsperioden frå 2014 til statistikkåret. Gjennomsnittleg tal på flyttingar vert rekna for barn med minst ei flytting sidan første plassering. Tala for 2019-2020 er reviderte 11.10.2022.

statistikkvariabel

Gjennomsnittleg tal på flyttingar blant barn med minst ei flytting sidan første plasseringstiltak

For å få tal for gjennomsnittlege flyttingar må ein velje enkelte aldersgrupper og spesifikke år sidan første plassering.

Barn i fosterheim

Totaltal for barn i ulike typar fosterheim fins kun for statistikkåret, uavhengig av observasjonsperiode og talet på år sidan første plassering.