Barnevern

Til toppen

13353: Flyttingar blant barn som har bodd i fosterheim i løpet av året, etter fosterheimstype, aldersgrupper, talet på år sidan første plasseringstiltak og observasjonsperiodar 2019 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forløp for barnevernsdata startar i 2014. Alle aggregerte data utan tilvising til talet på år i observasjonsperioden, har den lengste aggregeringsperioden frå 2014 til statistikkåret.

statistikkvariabel

Gjennomsnittleg tal på flyttingar

For å få tal for gjennomsnittlege flyttingar må ein velje enkelte aldersgrupper og spesifikke år sidan første plassering.

Barn i fosterheim

Totaltal for barn i ulike typar fosterheim fins kun for statistikkåret, uavhengig av observasjonsperiode og talet på år sidan første plassering.