Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13248: Jordbruksbedrifter og areal med bruk av spreieutstyr for husdyrgjødsel (F) 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
Magnus Theodor Engh, Statistisk sentralbyrå
+47 40811340
01.10.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med bruk av spreieutstyr i alt:
jordbruksbedrifter
Direkte nedfelling:
jordbruksbedrifter
Breispreiar med tankvogn:
jordbruksbedrifter
Breispreiar med slepeslanger:
jordbruksbedrifter
Stripespreiar med tankvogn:
jordbruksbedrifter
Stripespreiar med slepeslangar:
jordbruksbedrifter
Tank-/vatningsvogn med kanon:
jordbruksbedrifter
Gjødselvogn med spreievalsar for fastgjødsel:
jordbruksbedrifter
Spreieutstyr brukt på jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Direkte nedfelling (dekar):
dekar
Breispreder med tankvogn (dekar):
dekar
Breispreiar med slepeslanger (dekar):
dekar
Stripespreiar med tankvogn (dekar):
dekar
Stripespreiar med slepeslangar (dekar):
dekar
Tank-/vatningsvogn med kanon (dekar):
dekar
Gjødselvogn med spreievalsar for fastgjødsel (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med bruk av spreieutstyr i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Direkte nedfelling:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Breispreiar med tankvogn:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Breispreiar med slepeslanger:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Stripespreiar med tankvogn:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Stripespreiar med slepeslangar:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Tank-/vatningsvogn med kanon:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødselvogn med spreievalsar for fastgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Spreieutstyr brukt på jordbruksareal i alt (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Direkte nedfelling (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Breispreder med tankvogn (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Breispreiar med slepeslanger (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Stripespreiar med tankvogn (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Stripespreiar med slepeslangar (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Tank-/vatningsvogn med kanon (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødselvogn med spreievalsar for fastgjødsel (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter med bruk av spreieutstyr i alt , Direkte nedfelling , Breispreiar med tankvogn ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) , 34 Innlandet , 38 Vestfold og Telemark (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Spørreskjemaet har spørsmål om areal gjødslet med husdyrgjødsel og andel gjødsel spredd med ulike typer spredeutstyr. Areal med bruk av ulike typer spredeutstyr er beregnet med forutsetning om tilnærmet lik mengde gjødsel spredd per dekar for alt spredeutstyr brukt på samme enhet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.