Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13247: Jordbruksbedrifter med bruk av gjødsel og gjødsla jordbruksareal (K) 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
Magnus Theodor Engh, Statistisk sentralbyrå
+47 40811340
01.10.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med jordbruksareal i drift:
jordbruksbedrifter
Med bruk av mineralgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med bruk av husdyrgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med bruk av annan organisk gjødsel:
jordbruksbedrifter
Jordbruksareal i drift (dekar):
dekar
Gjødsla minst ein gong med mineralgjødsel (dekar):
dekar
Gjødsla minst ein gong med husdyrgjødsel (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med jordbruksareal i drift:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med bruk av mineralgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med bruk av husdyrgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med bruk av annan organisk gjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksareal i drift (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødsla minst ein gong med mineralgjødsel (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Gjødsla minst ein gong med husdyrgjødsel (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3101 Halden , 3103 Moss , 3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 472

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000