Omsetningsindeks for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13230: Omsetningsindeks for tjenester, etter næring (SN2007) 2003K1 - 2022K3

Ina Brekke, Statistisk sentralbyrå
+47 906 44 487
23.11.2022 08:00
Verdiindeks, ujustert:
indeks
Verdiindeks, kalenderjustert:
indeks
Verdiindeks, sesongjustert:
indeks
Verdiindeks, trend:
indeks
Prosentvis endring fra foregående periode, sesongjustert:
prosent
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Verdiindeks, ujustert:
Kvartal
Verdiindeks, kalenderjustert:
Kvartal
Verdiindeks, sesongjustert:
Kvartal
Verdiindeks, trend:
Kvartal
Prosentvis endring fra foregående periode, sesongjustert:
Kvartal
Prosentvis endring fra samme periode året før:
Kvartal
Verdiindeks, ujustert:
2015
Verdiindeks, kalenderjustert:
2015
Verdiindeks, sesongjustert:
2015
Verdiindeks, trend:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 79

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen. Fra og med 2019K1 inkluderer hovedområde M estimerte verdier for næring 72, basert på utviklingen innen hovedområdet for øvrig.