Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13158: Selskaper som betaler finansskatt. Inntekt, utlignede skatter og skattefradrag (mill.kr) 2017 - 2022

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
18.12.2023 08:00
Sum utlignet skatt:
mill. kr
Skattbar inntekt:
mill. kr
Inntektsskatt:
mill. kr
Finansskatt på lønn:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Fradrag for naturressursskatt:
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag:
mill. kr
Kreditfradrag:
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU:
mill. kr
Utbetalt skatteverdi av underskudd:
mill. kr
Sum utlignet skatt:
31.12
Skattbar inntekt:
31.12
Inntektsskatt:
31.12
Finansskatt på lønn:
31.12
Formuesskatt:
31.12
Fradrag for naturressursskatt:
31.12
Godtgjørelsesfradrag:
31.12
Kreditfradrag:
31.12
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU:
31.12
Utbetalt skatteverdi av underskudd:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum utlignet skatt , Skattbar inntekt , Inntektsskatt ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000