Overnattingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13100: Fritidsbustadsformidling (tidlegare hytteformidlarar). Overnattingar, etter landsdel og gjestene sitt bustadland 2020M01 - 2024M02

Boyd Oyier, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 54
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
05.04.2024 08:00
Overnattingar:
antall
Overnattingar:
I løpet av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valgt 1 av totalt 50

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Utlandet i alt , Norge ,

Valgt 0 av totalt 74

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Navnet fritidsboligformidlere erstatter gammelt navn hytteformidling. Statistikken dekker fortsatt overnatting på private hytter/hus. F.o.m. 2020 omfatter denne statistikken flere bedrifter og derfor flere overnattinger sammenlignet med 2019 og tidligere.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.