Miljøvernutgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13062: Miljøvernutgifter i bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitetsforsyning og vassforsyning (1 000 kr) 2019 - 2022

Stein Kjetil Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 45273691
23.01.2024 08:00
Sum driftskostnader til miljøvern:
1 000 kr
Driftskostnader miljøvern foretaksinterne varer og tenester:
1 000 kr
Driftskostnader miljøvern kjøpte varer og tenester:
1 000 kr
Sum miljøverninvesteringar:
1 000 kr
Miljøverninvesteringar knytta til oppsamling og reinsing av utslepp:
1 000 kr
Miljøverninvesteringar i reinare produksjonsteknologi:
1 000 kr
Sum driftskostnader til miljøvern:
31.12.
Driftskostnader miljøvern foretaksinterne varer og tenester:
31.12.
Driftskostnader miljøvern kjøpte varer og tenester:
31.12.
Sum miljøverninvesteringar:
31.12.
Miljøverninvesteringar knytta til oppsamling og reinsing av utslepp:
31.12.
Miljøverninvesteringar i reinare produksjonsteknologi:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Vern av luft og klima , ¬ Klimagassar ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000