Norsk mediebarometer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12953: Bruk av ulike medier, etter utdanningsnivå 1991 - 2023

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
Fam Vivian Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 03 746
14.05.2024 08:00
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Tid brukt på en gjennomsnittsdag (minutter):
minutter
Andel av befolkningen (prosent):
Datafangsten foregår i 4 kvartaler per år
Tid brukt på en gjennomsnittsdag (minutter):
Datafangsten foregår i 4 kvartaler per år
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Papiravis , TV , Radio ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen omfatter kun de respondentene i alderen 16-79 år der utdanningsnivå er registrert. Ukeblader, bøker, tidsskrifter og tegneserieblader kun på papir. Utdanningsnivå gjelder personer 16 år eller eldre og hentes fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Grupperingen bygger på Standard for utdanningsgruppering (NUS). I rapportserien Norsk mediebarometer brukes grunnskolenivå i stede for ungdomsskoleutdanning, mens videregående utdanning omfatter både videregående- og fagskole.

medietype

TV

TV-tallene gjelder både tradisjonelle TV-signaler gjennom parabol, kabel- eller digitalt bakkenett og direkte TV-seing på nett-TV gjennom f.eks. NRK Direkte eller TV2 Play Direkte.

Lydmedier

Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-spillere, lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete Internettfiler.

Videomedier

Videomedier omfatter DVD/Blu-ray, harddiskspilleres og videofiler, enten lastet ned fra Internett eller strømmet via Internett og betalt for.