Reiseundersøkelsen

Til toppen

12899: Reiser til utvalgte land, de 30 mest besøkte (1 000 reiser) 2016 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
land
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

land

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Danmark , Finland ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken