Til toppen

12864: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus 2008 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
utdanning/opplæring
kjønn
arbeidsstyrkestatus

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 15-19 år , 15-21 år ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

utdanning/opplæring


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

arbeidsstyrkestatus


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanning/opplæring
I alt
Omfatter personer 15-66 år.
Formell utdanning
Omfatter personer 15-59 år.
Omfatter også formell videreutdanning.
Formell videreutdanning
Omfatter personer 22-59 år.
Med læringsintensivt arbeid
Omfatter kun sysselsatte personer.

Brukerveiledning for statistikkbanken