Barnevern

Til toppen

12862: Undersøkingar avslutta av barnevernet, bydel, etter konklusjon på undersøking avslutta (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Undersøkingar avslutta , Barnevernstenesta gjer vedtak om tiltak , Begjæring om tiltak for fylkesnemnda ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkingar avslutta av barnevernet etter konklusjon på undersøkinga. I tillegg innheld tabellen samanslåtte konklusjonar for å berekne prosentdelar.