Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12862: Undersøkingar avslutta av barnevernet, bydel, etter konklusjon på undersøking avslutta (B) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Undersøkingar avslutta (antall):
antall
Prosentdelen undersøkingar avslutta (prosent):
prosent
Undersøkingar avslutta (antall):
31.12
Prosentdelen undersøkingar avslutta (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Avsluttede undersøkelser , Barnevernstjenesten gjør vedtak om tiltak , Alle undersøkelser konkludert med tiltak (sum vedtak om tiltak og begjæring for fylkesnemnda) ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkingar avslutta av barnevernet etter kva konklusjon på undersøkinga som er registrert. I tillegg innheld tabellen samanslåtte konklusjonar for å berekne ulike prosentdelar. Frå 2022 er det lagt til ein ny kode for konklusjon: Undersøkinga lagt bort etter henvisning til annan instans. Kodeliste for konklusjonar finn du i KLASS, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/336.