Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

12836: Arbeidsstyrkestatus, etter antall barn i familien og yngste barnets alder 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

antall hjemmeboende barn 0-17 år

Totalt 5 Valgte

Søk

familietype

Totalt 4 Valgte

Søk

prioritert arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Andel av bosatte (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte:
16.11.
Andel av bosatte (prosent):
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
prioritert arbeidsstyrkestatus
Sysselsatte ellers
Sysselsatte ellers omfatter sysselsatte som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av sysselsatte. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.
Andre ordninger
Andre ordninger inkluderer blant annet mottakere av kontantstøtte, enslig forsørgerstønad og sosialhjelp.

Brukerveiledning for statistikkbanken