Sysselsetting, registerbasert

12827: Ansatte i staten og kjennetegn ved de ansatte, etter departement med underliggende enheter. Årsgjennomsnitt 2016 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

statlig enhet

Totalt 181 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
chb@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer):
timer
Gjennomsnittlig alder:
alder
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
prosent
Andel med over 4 års høyere utdanning:
prosent
Andel kvinner:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer):
Gjennomsnitt for året
Gjennomsnittlig alder:
Gjennomsnitt for året
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Gjennomsnitt for året
Andel med over 4 års høyere utdanning:
Gjennomsnitt for året
Andel kvinner:
Gjennomsnitt for året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Metoden som imputerer arbeidstid har blitt forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2016. Beskrivelse av metoden finnes i denne artikkelen.
Tallene for 2019 ble rettet 26. mars 2020 pga. en feil i tallene for desember 2019. Feilen ga kun små utslag.

Brukerveiledning for statistikkbanken