Sysselsetting, registerbasert

12827: Ansatte i staten og kjennetegn ved de ansatte, etter departement med underliggende enheter. Årsgjennomsnitt 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

statlig enhet

Totalt 179 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Pål Nordby, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 378
rby@ssb.no

Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
chb@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer):
timer
Gjennomsnittlig alder:
alder
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
prosent
Andel med over 4 års høyere utdanning:
prosent
Andel kvinner:
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer):
Gjennomsnitt for året
Gjennomsnittlig alder:
Gjennomsnitt for året
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Gjennomsnitt for året
Andel med over 4 års høyere utdanning:
Gjennomsnitt for året
Andel kvinner:
Gjennomsnitt for året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken