Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

12763: Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemming, etter utdanningsnivå 2006K2 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjonshemning

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.09.2019
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Personer (prosent av total gruppe):
prosent
Referansetid
Personer (1 000 personer):
2. kvartal
Personer (prosent av total gruppe):
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken