Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

12762: Personer 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter type helseproblem og kjønn 2006K2 - 2020K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K2 , 2007K2 , 2008K2 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle typer helseproblem , Problemer med hender eller armer (inkl. revmatisme) , Problemer med ben eller føtter (inkl. revmatisme) ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samme person kan ha oppgitt mer enn et helseproblem, slik at tallene ikke summerer seg opp til tallet på personer med funksjonshemming i alt. I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.