Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
12758: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) 2019
Sist endret
19.08.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettigede:
personer
Referansetid
Stemmeberettigede:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
gruppe av stemmeberettigede
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 357 Valgte 0

Valgfri variabel
gruppe av stemmeberettigede

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken